ข่าวประชาสัมพันธ์

Post Top Ad

วันเสาร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564

การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 24 -28 เมษายน 2564 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยแนวทางการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม มี 2 รูปแบบ ได้แก่ 1. การสมัครด้วยตนเอง ณ หอประชุมโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 2. การสมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยมีการปฏิบัติตามาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Your Ad Spot