ข่าวประชาสัมพันธ์

Post Top Ad

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2565

นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จิตอาสาทาสีรั้วโรงเรียน

       เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา นิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดท่านา จังหวัดตาก เข้าบริการสังคมร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทาสีรั้วโรงเรียนโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม เพื่อปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สะอาดสวยงาม และเหมาะสมต่อการเรียนรู้ ทั้งนี้ทางโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ขอขอบพระคุณนิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มาร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา ทาสีรั้วโรงเรียนมา ณ โอกาสนี้
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Your Ad Spot