ข่าวประชาสัมพันธ์

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564

กิจกรรมการเดินทางไกลและทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือ- เนตรนารี

 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการเดินทางไกลและทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือ- เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขึ้น ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ซึ่งได้มีกิจกรรมการเดินทางไกล กิจกรรมฐานวิชาพิเศษ เช่น ฐานเงื่อน ฐานสเก็ตภาพ ฐานผจญภัย ฐานปฐมพยาบาล ฐานประสาทสัมผัสทั้ง 5 และฐานดูดาว เป็นต้น ซึ่งทุกกิจกรรมก็ได้สร้างความสุข รอยยิ้ม และได้ให้ความรู้ ฝึกระเบียบวินัย ให้กับนักเรียนเป็นอย่างดี 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Your Ad Spot