ข่าวประชาสัมพันธ์

Post Top Ad

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160258
รหัส Smis 8 หลัก :
  63012013
รหัส Obec 6 หลัก :
  160258
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วังเจ้าวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wangchaowitthayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านบ้านสบยม
ตำบล :
  เชียงทอง
อำเภอ :
  วังเจ้า
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63180
โทรศัพท์ :
  055-593009
โทรสาร :
  055-593009
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3/2/2538
อีเมล์ :
  admin@wangchaowit.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เชียงทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  110 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.


เขตพื้นที่บริการ


หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านวังเจ้า เชียงทอง อ.วังเจ้า จ. ตาก
2
บ้านสบยม ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
3
บ้านดงซ่อม เชียงทอง อ.วังเจ้า จ. ตาก
4
บ้านเด่นวัว เชียงทอง อ.วังเจ้า จ. ตาก
5
บ้านเด่นคา เชียงทอง อ.วังเจ้า จ. ตาก
6
บ้านใหม่เสรีธรรม เชียงทอง อ.วังเจ้า จ. ตาก
7
บ้านทุ่งกง ประดาง อ.วังเจ้า จ. ตาก
8
บ้านท่าตระคร้อ ต. ประดาง อ.วังเจ้า จ. ตาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Your Ad Spot