ข่าวประชาสัมพันธ์

Post Top Ad

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC

https://bobec.bopp-obec.info/index.php

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม


  อาคารเรียน
  เบ็ดเสร็จ ก.
  ปีที่สร้าง 2538

 อาคารเรียน
 เบ็ดเสร็จ ข.
 ปีที่สร้าง 2538

  อาคารเรียน
  อื่นๆ
  ปีที่สร้าง 2538

 บ้านพักครู
 บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
 ปีที่สร้าง 2538

 บ้านพักครู
 205/26 (5 ห้องนอน)
 ปีที่สร้าง 2539

 บ้านพักภารโรง
 อื่น
 ปีที่สร้าง 2538

 ส้วม
 ส้วมมาตรฐาน 6  ที่นั่ง /27
 ปีที่สร้าง 2538

 ส้วม
 ส้วมมาตรฐาน 6 ที่ นั่ง /27
 ปีที่สร้าง 2539

 สนามกีฬา
 อื่น
 ปีที่สร้าง 2542

 ถังเก็บน้ำ
 ฝ.33
 ปีที่สร้าง 2538

 ถังเก็บน้ำ
 ฝ.33
 ปีที่สร้าง 2539

 รั้ว
 รั้วคอนกรีต
 ปีที่สร้าง 2552
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Your Ad Spot