ข่าวประชาสัมพันธ์

Post Top Ad

Post Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ชั้น ม.6

พฤษภาคม 17, 2563 0
ชมถ่ายทอดสดช่อง DLTV15 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ช่องทางในการรับชมออนไลน์ DLTV ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=D...
อ่านเพิ่มเติม »

การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ชั้น ม.5

พฤษภาคม 17, 2563 0
ชมถ่ายทอดสดช่อง DLTV14 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ช่องทางในการรับชมออนไลน์ DLTV ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=D...
อ่านเพิ่มเติม »

การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ชั้น ม.4

พฤษภาคม 17, 2563 0
ชมถ่ายทอดสดช่อง DLTV13 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ช่องทางในการรับชมออนไลน์ DLTV ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=D...
อ่านเพิ่มเติม »

การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ชั้น ม.3

พฤษภาคม 17, 2563 0
ชมถ่ายทอดสดช่อง DLTV9 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ช่องทางในการรับชมออนไลน์ DLTV ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DL...
อ่านเพิ่มเติม »

การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ชั้น ม.2

พฤษภาคม 17, 2563 0
ชมถ่ายทอดสดช่อง DLTV8 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ช่องทางในการรับชมออนไลน์ DLTV ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DL...
อ่านเพิ่มเติม »

Post Top Ad

Your Ad Spot