ข่าวประชาสัมพันธ์

Post Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2566

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ 5 ธันวาคม 2566

ธันวาคม 05, 2566 0
 วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม มอบหมายให้นสุทิวัส ยิ้มเจริญ และนายวงศธร แตงทอง เข้าร่วมพิธ...
Read more »

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล 5 ธันวาคม 2566

ธันวาคม 05, 2566 0
 วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2566 คณะครูโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็...
Read more »

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ธันวาคม 04, 2566 0
 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25...
Read more »

พิธีทำบุญตักบาตรและถวายพานพุ่ม 5 ธันวาคม 2566

ธันวาคม 04, 2566 0
 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบา...
Read more »

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

วังเจ้าวิทยาคมร่วมใจสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทงสาย

พฤศจิกายน 27, 2566 0
 วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมจัดกิจกรรมวังเจ้า วิทยาคมร่วมใจสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง โดยมีนาย...
Read more »

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566

พฤศจิกายน 25, 2566 0
 นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กองลูกเสือและเนตรนารี โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม เข้าร่ว...
Read more »

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง

พฤศจิกายน 23, 2566 0
 วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง โดยมีการฝึกให้นักเรียนชั้นมัธ...
Read more »

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผอ.สพม.ตาก เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน

พฤศจิกายน 22, 2566 0
 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวังเจ้าวิทย...
Read more »

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3

พฤศจิกายน 20, 2566 0
 วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม จัดการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 โดยมีนาย...
Read more »

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวศิริพร อยู่ท้วม

พฤศจิกายน 10, 2566 0
 วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงกา...
Read more »

Post Top Ad

Your Ad Spot