ข่าวประชาสัมพันธ์

Post Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565

โครงการค่ายทักษะชีวิตนักเรียนยุคอัลฟ่า (Gen Alpha) สู่การพัฒนาเป็นพลโลก (SPM.TAK : YOUNG REPORTER)

กันยายน 13, 2565 0
  วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565 นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม มอบหมายให้นายวงศธร แตงทอง นำนางสาวกฤตธีรา ชูบัวทอง นางสาว...
Read more »

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565

ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนำชีวิต ประจำปีการศึกษา 2565

กันยายน 08, 2565 0
  วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ได้จัดโครงการ “ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนำชีวิต” ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนโรงเรี...
Read more »

วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565

รับมอบเสื้อยืดสีขาว โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท บีลีฟสตูดิโอ จำกัด

กันยายน 06, 2565 0
  วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับมอบเสื้อยืดสี...
Read more »

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565

ร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “พ.ร.บ. การศึกษาใหม่ มัธยมศึกษาไทยต้องไปต่อ” และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

กันยายน 01, 2565 0
  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 – 1 กันยายน 2565 นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง...
Read more »

บริจาคโลหิตกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์

กันยายน 01, 2565 0
  วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 2563 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ร่วมบริจาคโลหิตกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติภาค 8 จังหวัดน...
Read more »

วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565

โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “หมู่บ้าน/ชุนชนสะอาด”

สิงหาคม 30, 2565 0
  วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ร.อ.อำนาจ มหันตรัตน์ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการประกวดก...
Read more »

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2565

การอบรมโครงการฝึกอบรมสัมมนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

สิงหาคม 27, 2565 0
  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม มอบหมายให้นายภาณุวัตร จันทร์แดง นายสราวุธ ...
Read more »

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

สิงหาคม 26, 2565 0
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึก...
Read more »

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565

พิธีไหว้ครูดนตรี-นาฏศิลป์ พละ และช่าง ประจำปีการศึกษา 2565

สิงหาคม 25, 2565 0
  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม พร้อมด้วยนางสาวธัญชนก มั่นคง และตัวแทนนักเรียนโรงเรี...
Read more »

Post Top Ad

Your Ad Spot