ข่าวประชาสัมพันธ์

Post Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับนายวิรุฬห์ คุ้มอารีย์

พฤศจิกายน 01, 2565 0
  วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม กล่าวต้อนรับพร้อมมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับนายวิร...
Read more »

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน 2/2565

ตุลาคม 31, 2565 0
  วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม พร้อมด้วยนายวิรุฬห์ คุ้มอารีย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ...
Read more »

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ทำความสะอาดอาคารเรียนและพื้นที่บริเวณโรงเรียน

ตุลาคม 28, 2565 0
  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา โรงเรียนวังเจ้าวิททยาคม ได้ขอความอนุเคราะห์ รถน้ำดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ จากองค์การบริหารส่วนตำบล...
Read more »

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ยินดีต้อนรับ นายวิรุฬห์ คุ้มอารีย์

ตุลาคม 27, 2565 0
  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมกา...
Read more »

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2565

วันปิยมหาราช 2565

ตุลาคม 23, 2565 0
  วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม พร้อมด้วยนายวิรุฬห์ คุ้มอารีย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้...
Read more »

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2565

ตุลาคม 13, 2565 0
            เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร             ข้าพระพุทธเจ้า นายนุตพล ธร...
Read more »

พิธีเจริญพุทธมนต์บำเพ็ญกุศลและพิธีวางพวงมาลา 13 ตุลาคม 2565

ตุลาคม 13, 2565 0
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นายนุตพล  ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม เข้าร่วม พิธีเจริญพุ...
Read more »

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร 13 ตุลาคม 2565

ตุลาคม 13, 2565 0
         วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565 คณะครูโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา...
Read more »

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565

การประชุมชี้แจงก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2565

ตุลาคม 10, 2565 0
  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่...
Read more »

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2565

นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จิตอาสาทาสีรั้วโรงเรียน

ตุลาคม 08, 2565 0
        เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา นิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดท่านา จังหวัดตาก เข้าบริการสัง...
Read more »

Post Top Ad

Your Ad Spot