ข่าวประชาสัมพันธ์

Post Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565

รับมอบน้ำดื่มยันฮี วิตามิน วอเตอร์

เมษายน 26, 2565 0
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565 นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม พร้อมด้วยนายภาณุวัตร จันทร์แดง นายสุทิวัส ยิ้มเจริญ และนางธง...
อ่านเพิ่มเติม »

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพม.ตาก ครั้งที่ 2/2565

เมษายน 08, 2565 0
 วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพม.ตาก ครั้งที่...
อ่านเพิ่มเติม »

รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง TAK ME MOR

เมษายน 08, 2565 0
 วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม มอบหมายให้นายวงศธร แตงทอง และนายสุทิวัส ยิ้มเจริญ นำนายยุทธพ...
อ่านเพิ่มเติม »

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565

การประชุมชี้แจงก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2564

เมษายน 04, 2565 0
 เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมก...
อ่านเพิ่มเติม »

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2565

การรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2565

เมษายน 02, 2565 0
 วันที่ 2-3 เมษายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ดำเนินการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 ณ หอปร...
อ่านเพิ่มเติม »

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565

ร่วมบริจาคโลหิต ณ สภากาชาดจังหวัดตาก

เมษายน 01, 2565 0
 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม เข้าร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพร...
อ่านเพิ่มเติม »

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

การนิเทศติดตาม โดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน

มีนาคม 31, 2565 0
 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ได้รับการนิเทศติดตาม โดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน โดยได้ติดตามการดำ...
อ่านเพิ่มเติม »

Post Top Ad

Your Ad Spot