ข่าวประชาสัมพันธ์

Post Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรครู ก

กันยายน 03, 2562 0
เมื่อวันที่ 3-5 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม มอบหมายให้นายสมคิด พาวงศ์ และนายนราศักดิ์ ...
อ่านเพิ่มเติม »

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562

พิธีเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลาดชาติพันธุ์อำเภอวังเจ้า

สิงหาคม 26, 2562 0
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลาดชาติพันธุ์อำเภ...
อ่านเพิ่มเติม »

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562

พิธีส่งมอบฝายมีชีวิต

สิงหาคม 22, 2562 0
...เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม นำตัวแทนคณะครูให้เกียรติเข้าร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิต ...
อ่านเพิ่มเติม »

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

สิงหาคม 22, 2562 0
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอ...
อ่านเพิ่มเติม »

Post Top Ad

Your Ad Spot