ข่าวประชาสัมพันธ์

Post Top Ad

Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 2567

กรกฎาคม 08, 2567 0
โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลนเพื่อสร้างความตระหนักและปลุกจิตสํานึก ให้ทุกคนปฏิบัติการตามนโยบาย No Gift Policy ไ...
Read more »

Post Top Ad

Your Ad Spot