ข่าวประชาสัมพันธ์

Post Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564

รับมอบ ณ ไท บอดี้ โลชั่น (ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกาย)

มกราคม 19, 2564 0
  วันที่ 19 มกราคม 2563 นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม รับม...
อ่านเพิ่มเติม »

สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

มกราคม 19, 2564 0
  วันที่ 19 มกราคม 2564 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวังเจ้าและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อ...
อ่านเพิ่มเติม »

วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564

การประชุมออนไลน์เพื่อรายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

มกราคม 14, 2564 0
 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม เข้าร่วมการประชุมออนไ...
อ่านเพิ่มเติม »

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online)

มกราคม 08, 2564 0
 นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม มอบหมายให้ครูผู้สอนทุกรายวิชา จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online) โดยสอนตามตาราง...
อ่านเพิ่มเติม »

วันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564

สวัสดีปีใหม่ 2564 และขอพรจากท่านผู้ใหญ่อำเภอวังเจ้า

มกราคม 06, 2564 0
เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564 นายนุตพล ธรรมลังกา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม กราบสวัสดีปีใหม่ 2564และขอพรจากเรืออากาศเอกอำนาจ มหั...
อ่านเพิ่มเติม »

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564

ประชุมการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

มกราคม 04, 2564 0
 วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม เข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินก...
อ่านเพิ่มเติม »

Post Top Ad

Your Ad Spot