ข่าวประชาสัมพันธ์

Post Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

มอบทุนสนับสนุนทุนการศึกษาคุณพ่อสีรัตน์ ธรรมลังกา

กุมภาพันธ์ 21, 2566 0
  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม เป็นตัวแทนคุณพ่อสีรัตน์ ธรรมลังกา ในการมอบทุนสนับสนุนท...
Read more »

มอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูและนักเรียนในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม

กุมภาพันธ์ 21, 2566 0
  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูและนักเรียนที่ได้เข้าร่วมและ...
Read more »

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

กุมภาพันธ์ 20, 2566 0
  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม มอบหมายให้นายวิรุฬห์ คุ้มอารีย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน...
Read more »

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

วางพวงหรีดเคารพศพและร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อสีรัตน์ ธรรมลังกา

กุมภาพันธ์ 18, 2566 0
  เมื่อวันที่ 16 -18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา นายวิรุฬห์ คุ้มอารีย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และ...
Read more »

การฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2565

กุมภาพันธ์ 18, 2566 0
  เมื่อวันที่ 13-17 มกราคม พ.ศ. 2566 นายนุตพล ธรรมลังกา มอบหมายให้นายสุทิวัส ยิ้มเจริญ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม นำนักศ...
Read more »

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

การประกวด TO BE NUMBER ONE idol รุ่นที่ 13 ระดับจังหวัด

กุมภาพันธ์ 16, 2566 0
  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม มอบหมายให้นายจิรพนธ์ คำตุ้ย ครูผู้รับผิดชอบโครงการ TO ...
Read more »

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

กิจกรรมงาน WCW OPEN HOUSE ครั้งที่ 1

กุมภาพันธ์ 15, 2566 0
  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม จัดกิจกรรมงาน “วังเจ้าวิทยาคม เปิดโลกวิชาการ สานต่อส่งเสริมความเป็นเลิศ สู่มาตรฐานสา...
Read more »

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

การประเมินประเมินผลการปฏิบัติเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

กุมภาพันธ์ 13, 2566 0
  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม...
Read more »

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ศึกษาดูงาน การแข่งขันการประกวดผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE

กุมภาพันธ์ 10, 2566 0
  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม มอบหมายให้นายจิรพนธ์ คำตุ้ย นางสาวศิริพร อยู...
Read more »

Post Top Ad

Your Ad Spot