ข่าวประชาสัมพันธ์

Post Top Ad

Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2565

สิงหาคม 12, 2565 0
  วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา คณะครูโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เน...
Read more »

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ 12 สิงหาคม 2565

สิงหาคม 12, 2565 0
  วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อ...
Read more »

พิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) 12 สิงหาคม 2565

สิงหาคม 12, 2565 0
  วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระช...
Read more »

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565

โครงการ “รักษ์ตาก รักษ์โลก ” ปลูกต้นเสี้ยวดอกขาว (ดอกไม้ประจำจังหวัดตาก)

สิงหาคม 11, 2565 0
  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวังเจ้าวิ...
Read more »

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565

กิจกรรมรณรงค์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สิงหาคม 10, 2565 0
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม พร้อมด้วยนายภาณุวัตร จันทร์แดง นายสุทิวัส ยิ้มเจริญ และนักเ...
Read more »

รับมอบเจลแอลกอฮอล์ จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2

สิงหาคม 10, 2565 0
  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม มอบหมายให้นายภาณุวัตร จันทร์แดง นายสุทิวัส ยิ้มเจริญ ...
Read more »

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565

จิตอาสาจัดเตรียมงาน 12 สิงหาคม 2565

สิงหาคม 09, 2565 0
  เมื่อวันที่ 4-9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายภาณุวัตร จันทร์แดง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป และนายนราศักดิ์ ทองหล่อ หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตยแ...
Read more »

โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ และสภานักเรียนเพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

สิงหาคม 09, 2565 0
  วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565  โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมจัดโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ และสภานักเรียนเพื่อส่งเสร...
Read more »

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ครั้งที่ 2/2565

สิงหาคม 09, 2565 0
  วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565  โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนา...
Read more »

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565

รับมอบกล้าพันธุ์ไม้ต้นเสี้ยวดอกขาว (ดอกไม้ประจำจังหวัดตาก)

สิงหาคม 08, 2565 0
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม มอบหมายให้นายภาณุวัตร จันทร์แดง นายสราวุธ ชูหน้า และนายวงศธร...
Read more »

Post Top Ad

Your Ad Spot