ข่าวประชาสัมพันธ์

Post Top Ad

Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566

การตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ

มกราคม 20, 2566 0
  เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา นายวิรุฬห์ คุ้มอารีย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวังเจ้าวิทยา...
Read more »

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านฟิสิกส์แก่ชุมชนและแนะนำหลักสูตรสาขาฟิสิกส์

มกราคม 20, 2566 0
  เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม นายวิรุฬห์ คุ้มอารีย์ รองผู้อำนวยการโรงเรีย...
Read more »

การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนตาก ครั้งที่ 1/2566

มกราคม 20, 2566 0
  เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ วิทยา...
Read more »

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566

กิจกรรม "วันครูอำเภอวังเจ้า ประจำปี 2566

มกราคม 16, 2566 0
เมื่อวันที่  16  มกราคม พ.ศ.  2566  ที่ผ่านมา นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม นายวิรุฬห์ คุ้มอารี รองผู้อำนวยการโรงเรีย...
Read more »

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566

การแสดง Cover Dance เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

มกราคม 14, 2566 0
  วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566 นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม มอบหมายให้นายสุทิวัส ยิ้มเจริญ และนายนราศักดิ์ ทองหล่อ นำน...
Read more »

เกียรติบัตรเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม เยาวชน

มกราคม 14, 2566 0
  วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566 นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม มอบหมายให้นายจิรพนธ์ คำตุ้ย นำนางสาวรุจีรัตน์ สุริวงศ์ นัก...
Read more »

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.ตาก ครั้งที่ 1/2566

มกราคม 13, 2566 0
  วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566 นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม และนายวิรุฬห์ คุ้มอารี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาค...
Read more »

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566

การประชุมประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566

มกราคม 09, 2566 0
วันที่   9 มกราคม พ.ศ. 2566 นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม และนายวิรุฬห์ คุ้มอารี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม...
Read more »

สวัสดีปีใหม่ 2566 และขอพรจากผู้ใหญ่อำเภอวังเจ้า

มกราคม 09, 2566 0
  กราบสวัสดีปีใหม่ 2566 และขอพรจากนายเอกสิฏฐ์ วิไลศิลป์ นายอำเภอวังเจ้า นายสุชาติ โพธิราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทองและประธานคณะกรรมก...
Read more »

พิธีปล่อยปลาเพื่อถวายพระพรชัยมงคล

มกราคม 09, 2566 0
วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม และนายวิรุฬห์ คุ้มอารี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ค...
Read more »

Post Top Ad

Your Ad Spot