ข่าวประชาสัมพันธ์

Post Top Ad

Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปีงบประมาณ 2564

พฤศจิกายน 19, 2564 0
  การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของโรง...
อ่านเพิ่มเติม »

Post Top Ad

Your Ad Spot