ข่าวประชาสัมพันธ์

Post Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563

ด่วน!!! เลื่อนวันรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

มีนาคม 18, 2563 0
### ประกาศ ### เลื่อนวันรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้ทุกสถานศึกษาเลื่อนการรับ...
อ่านเพิ่มเติม »

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4

มีนาคม 05, 2563 0
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม จัดการประชุมคณะกรรมการสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ครั้งที่ 4 ประจ...
อ่านเพิ่มเติม »

วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563

เยื่ยมบ้านนักเรียนที่ลงทะเบียนขอรับทุนการศึกษา

มีนาคม 03, 2563 0
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม พร้อมด้วย ผศ.ปรีชา มหาไม้ และ ดร.ธนพงศ์ คุ้มญา...
อ่านเพิ่มเติม »

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563

เกาะติดสถานการณ์ COVID-19

มีนาคม 01, 2563 0
     ขณะนี้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการระบาดใหญ่ (Pandemic) ไปทั่วโลก (ตามประกาศขององค์การอนามัยโลก, 11 ม...
อ่านเพิ่มเติม »

COVID-19 สถานการณ์ล่าสุด

มีนาคม 01, 2563 0
มีรายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก รวม 159 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 1 นครรัฐ เรือ Diamond Princess และเรือ Grands Princess ในวันที่ 17 มีนาคม จำนว...
อ่านเพิ่มเติม »

Post Top Ad

Your Ad Spot