ข่าวประชาสัมพันธ์

Post Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ค่ายทักษะชีวิตรู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด

สิงหาคม 23, 2566 0
 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม มอบหมายให้นายวิรุฬห์ คุ้มอารีย์ และนายสุทิวัส ยิ...
Read more »

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566

เยี่ยมบ้านพร้อมมอบทุนสนับสนุนการศึกษา

สิงหาคม 22, 2566 0
 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม นายวิรุฬห์ คุ้มอารีย์ รองผู้อำนวยการโรงเรีย...
Read more »

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE

สิงหาคม 19, 2566 0
 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายนุตพล ธรรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม มอบหมายให้นายจิรพนธ์ คำตุ้ย นำนักเรียนร่วมกิจกรรมค่า...
Read more »

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขัน NU Water Rocket 2023

สิงหาคม 17, 2566 0
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม มอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนางสาววรนาถ จูแนบ นาง...
Read more »

วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย

สิงหาคม 03, 2566 0
  วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งช...
Read more »

Post Top Ad

Your Ad Spot