ข่าวประชาสัมพันธ์

Post Top Ad

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


   วันที่ 13 ตุลาคม เป็น "วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9" เชื่อว่าพสกนิกรชาวไทยทุกคนยังคงจดจำวันแห่งความโศกเศร้านั้นได้ดี ในปี 2563 นี้ก็ครบรอบ 4 ปีแล้วที่พระองค์ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย ในฐานะที่คนไทยทุกคนเป็นลูกของพ่อหลวง "รัชกาลที่ 9" สิ่งที่เรายังคงต้องสานต่อที่พ่อทำก็คือ น้อมรำลึกถึงคำสอนและนำไปปฏิบัติสืบต่อไป

เนื่องในโอกาส "วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9" กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ชวนคนไทยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรในพื้นที่ห่างไกล เกิดเป็นโครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมาย เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น

1. โครงการหลวงอ่างขาง โครงการหลวงแห่งแรก!

"โครงการหลวงอ่างขาง" หรือ "สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง" เป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง วิจัยและพัฒนาพันธุ์ไม้ผลและผักเมืองหนาวกว่า 70 ชนิด และยังมีดอกไม้เมืองหนาวกว่า 20 ชนิดอีกด้วย ตั้งอยู่บนดอยอ่างขาง ณ ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,400 เมตร ประกอบไปด้วยประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ 4 เผ่า ได้แก่ ไทยใหญ่ มูเซอดำ ปะหล่อง และจีนยูนนาน

โครงการหลวงฯ แห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ พ.ศ. 2512 ในหลวง "รัชกาลที่ 9" ทรงมีพระราชดำริว่าพื้นที่นี้มีภูมิอากาศหนาวเย็น มีการปลูกฝิ่นมาก ไม่มีป่าไม้อยู่เลย ประกอบกับพระองค์ทรงทราบว่าชาวเขาได้เงินจากฝิ่นเท่ากับที่ได้จากการปลูกท้อพื้นเมือง พระองค์จึงทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนหนึ่ง เพื่อซื้อที่ดินและไร่จากชาวเขาในบริเวณดอยอ่างขาง

160249734391

จากนั้นจึงโปรดเกล้าฯ ตั้งโครงการหลวงขึ้นเป็นโครงการส่วนพระองค์ ใช้เป็นสถานีวิจัยและทดลองปลูกพืชเมืองหนาวชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไม้ผล ผัก ไม้ดอก เมืองหนาว เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรชาวเขาในการนำพืชเหล่านี้มาเพาะปลูกเป็นอาชีพ การดำเนินงานต่างๆ ของโครงการหลวงอ่างขางเติบโตก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะงานวิจัยการปลูกพืชเมืองหนาว ทำให้เกษตรกรสามารถนำไปปลูกทดแทนฝิ่นได้ผลดี

ต่อมาใน พ.ศ. 2537 โครงการควบคุมยาเสพติดของสหประชาชาติ (UNDCP) ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทองเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ "รัชกาลที่ 9" ในการแก้ปัญหายาเสพติด โดยส่งเสริมให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่น แต่ให้ปลูกพืชอื่นแทน จึงกล่าวได้ว่าโครงการหลวงอ่างขางเป็นโครงการปลูกพืชทดแทนฝิ่นแห่งแรกของโลก

แหล่งท่องเที่ยว : เที่ยวชมแปลงเกษตรผัก ผลไม้เมืองหนาว / ชมดอกนางพญาเสือโคร่ง / ชมสวน ๘o  ซึ่งเป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับกลางแจ้งตกแต่งสไตล์อังกฤษ แถมยังมีสวนดอกซากุระญี่ปุ่นที่จะบานช่วงเดือน ธันวาคม-มกราคม ให้ชมอีกด้วย

2. โครงการชั่งหัวมัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อปี พ.ศ. 2551 ในหลวง "รัชกาลที่ 9" ทรงซื้อที่ดินจากราษฎรบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองเสือ ประมาณ 120 ไร่ และต่อมา ปี พ.ศ. 2552 ทรงซื้อแปลงติดกันเพิ่มอีก 130 ไร่ รวมเนื้อที่ทั้งหมด 250 ไร่ โดยมีพระราชดำริให้ทำเป็นโครงการตัวอย่างด้านการเกษตร รวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจในพื้นที่ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงมาปลูกไว้ที่นี่ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา

ส่วนที่มาของชื่อโครงการที่ติดหูคนไทยมาตลอดนั้น เกิดขึ้นจากเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 เสด็จไปประทับที่พระราชวังไกลกังวล ทรงมีพระราชประสงค์ให้นำมันเทศที่ชาวบ้านนำมาถวาย วางไว้บนตาชั่งแบบโบราณ แล้วพระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพฯ

160250756744

160250756778

ต่อมาพระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังพระราชวังไกลกังวลอีกครั้ง พบว่ามันเทศที่วางบนตัวชั่งมีใบงอกออกมา จึงรับสั่งให้นำหัวมันนั้นไปปลูกใส่กระถางไว้ในวังไกลกังวล แล้วทรงมีพระราชดำรัสให้หาพื้นที่เพื่อทดลองปลูกมันเทศ จนมาได้ที่ดินแปลงนี้ดังกล่าวข้างต้น พระองค์จึงทรงพระราชทานชื่อโครงการว่า “โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ” 

ปัจจุบันพื้นที่ของโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อยู่ในความดูแลของกองทัพภาคที่ 1 การดำเนินงานของโครงการนี้ช่วยส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรท้องถิ่นประสบความสำเร็จและสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน มีการรวบรวมพืชท้องถิ่นของเพชรบุรีมาปลูกที่นี่มากมาย เช่น มะพร้าว ชมพู่เพชร มะนาว กะเพรา สัปปะรด และข้าวไร่พันธุ์ต่างๆ 

แหล่งท่องเที่ยว : เที่ยวชมธรรมชาติในพื้นที่ของโครงการที่กว้างขวางถึง 250 ไร่ มีบริการรถทัวร์ไว้บริการ พร้อมฟังบรรยายไปตลอดทาง หรือเช่าจักรยานปั่นชมไร่ก็ได้ / ช้อป ชิม ชิล ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของโครงการที่ "ร้านโกลเด้นเพลส" ตั้งอยู่ด้านหน้าโครงการ / บริเวณด้านหน้าอ่างเก็บน้ำเป็นลานกางเต๊นท์ นักท่องเที่ยวสามารถนำเต๊นท์มาตั้งแคมป์พักผ่อนได้

160250756736


3. ศูนย์ศึกษาฯ อ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนา "อ่าวคุ้งกระเบน" อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้เริ่มก่อตั้งตามพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 เมื่อคราวที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2524 โดยมีพระราชดำริแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีว่า

"ให้พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมจัดทำโครงการพัฒนาด้านอาชีพการประมง และการเกษตรในเขตพื้นที่ดินชายฝั่งทะเลจันทบุรี" และ "ให้พิจารณาจัดหาพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม หรือพื้นที่สาธารณประโยชน์เพื่อจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนา เช่นเดียว กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ให้เป็นศูนย์ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาในเขตที่ดินชายทะเล"

160250647539

พระองค์ได้พระราชทานเงินที่ราษฎรจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลในโอกาสดังกล่าว เป็นทุนริเริ่มดำเนินการ ต่อมาหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้หารือกัน และได้กำหนดพื้นที่ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เป็นพื้นที่จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ดำเนินการศึกษา สาธิต และการพัฒนาอาชีพให้ชาวบ้านในเขตที่ดินชายทะเล 

แหล่งท่องเที่ยว : เที่ยวชมสะพานเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน ใช้เวลาเดิน 30-45 นาที ระยะทาง 1,600 เมตร ทอดผ่านป่าชายเลนที่มีพันธุ์ไม้หลายชนิด มีศาลาพักเป็นระยะ และมีการแสดงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลน พร้อมชมสัตว์ชายเลนนานาชนิด เช่น ปลาตีน ปูแสม ฯลฯ และไปชมศูนย์เพาะเลี้ยงปลาการ์ตูน เป็นต้น

160250647466      ที่มาภาพ : thai.tourismthailand.org

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/902172

Mgid


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Your Ad Spot