ข่าวประชาสัมพันธ์

Post Top Ad

วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563

การเซ็นสัญญาผู้กู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม จัดการเซ็นสัญญาผู้กู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 5 คน ซึ่งมีรายชื่อดังนี้ นายภาคิน อธิสุตะ, นางสาวณัจฉรียา จำรัส,  นายอัฐภิญญา ประสาร, นายวัชรินทร์ ชินวงศ์ และนางสาวจิราภรณ์ ญาณกาย ห้องประชุมฟ้าใหม่โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม โดยได้รับเกียรติจากนายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม  เป็นประธานและผู้มีอำนาจลงนาม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Your Ad Spot