ข่าวประชาสัมพันธ์

Post Top Ad

วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562

สพม.38 ขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สู่โรงเรียน

วันที่ 30 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุมโรงเรียนผดุงปัญญา อ.เมือง จ.ตาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  38 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และขยายผลการดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด โดยมีนายวรินทร์ ชำนาญผา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เป็นประธานเปิดการประชุม และ น.ส.มิรินทร์รัช ชิตถุง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดตาก เป็นวิทยากรในครั้งนี้
การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร ครู มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน และการประชุมขยายผลการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด และเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้สอดรับกับภารกิจของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์ ทันสมัย พันธกิจครบถ้วน เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วพร้อมใช้งานได้ทันที ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ระบบ
ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูวิชาการ ครูรับผิดชอบโรงเรียนสุจริต และครูผู้รับผิดชอบเว็บไซต์จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก จำนวน 20 โรงเรียน โรงเรียนละ 4 คนรวมทั้งสิ้น 80 คน


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Post Top Ad

Your Ad Spot