ข่าวประชาสัมพันธ์

Post Top Ad

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม มอบหมายให้นายวงศธร แตงทอง และตัวแทนสภานักเรียนจำนวน 4 คน รวมทั้งหมด 5 คน เข้าร่วมการอบรมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมแนวทางประชาธิปไตยในโรงเรียนและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข พัฒนาทักษะภาวะผู้นำและส่งเสริมแนวทางการมีส่วนร่วมของสภานักเรียนและทักษะกระบวนการเลือกตั้ง โดยจัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นและมีการหาเสียงของผู้สมัครประธานสภาเขตพื้นที่การศึกษา สพม.38 เพื่อเป็นการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนในสังกัด สพม.38 ภาพและรายงาน / ครูวงศธร

https://www.facebook.com/pg/wcwschool/photos/?tab=album&album_id=2608633859180819 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Post Top Ad

Your Ad Spot