ข่าวประชาสัมพันธ์

Post Top Ad

วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรครู ก

เมื่อวันที่ 3-5 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม มอบหมายให้นายสมคิด พาวงศ์ และนายนราศักดิ์ ทองหล่อ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรครู ก เยาวชนรุ่นใหม่ เข้าใจ เข้าถึงสุขภาพ จังหวัดตาก ณ ห้องประชุมเวียงปิง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ ซึ่งจัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ และให้เยาวชนยุคใหม่ เข้าใจ เข้าถึงสุขภาพ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าอบรมมาขยายผลให้กับบุคลากรครูและนักเรียนต่อไป

https://www.facebook.com/pg/wcwschool/photos/?tab=album&album_id=2676883652355839
 ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Post Top Ad

Your Ad Spot