ข่าวประชาสัมพันธ์

Post Top Ad

วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563

034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 • แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารสถานศึกษาอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
• ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของสถานศึกษา
https://drive.google.com/file/d/1DHEcdvrZIs2WWxtD-XPa96JyjC4RIjWH/view?usp=sharing

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Your Ad Spot