ข่าวประชาสัมพันธ์

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เยี่ยมบ้านนักเรียนพร้อมมอบเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน

 วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนพร้อมมอบเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ จำนวน 10 คน ในหมู่บ้านสามแยกและชุมชนวัดอรัญญิก ซึ่งท่าน ผอ.นุตพล ธรรมลังกา ได้สอบถามความเป็นอยู่ รับทราบปัญหาและความต้องการ พบปะพูดคุยร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนระหว่างบ้านกับโรงเรียน เพื่อดำเนินการช่วยเหลือทั้งในเรื่องการเรียน ความประพฤติ และการจัดหาทุนสนับสนุนการศึกษา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่าง
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Post Top Ad

Your Ad Spot