ข่าวประชาสัมพันธ์

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563

มอบเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ ข้าวสารและผ้าห่มนวม

 วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม พร้อมด้วยคุณนพดล - คุณนวพร รัตนารมย์ ผู้จัดการร้านตระการตา และคณะครูโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนพร้อมมอบเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ ข้าวสารและผ้าห่มนวม ให้แก่นักเรียนจำนวน 10 คน ณ บ้านใหม่เสรีธรรม บ้านเด่นคาและชุมชนหลังโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ซึ่งท่าน ผอ.นุตพล ธรรมลังกาและคุณนพดล - คุณนวพร รัตนารมย์ ได้สอบถามความเป็นอยู่ รับทราบปัญหาและความต้องการ พบปะพูดคุยร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนระหว่างบ้านกับโรงเรียน เพื่อดำเนินการช่วยเหลือทั้งในเรื่องการเรียน ความประพฤติ และการจัดหาทุนสนับสนุนการศึกษา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่ง ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ คุณนพดล-คุณนวพร รัตนารมย์ ที่ได้นำข้าวสารและผ้าห่มนวม มามอบให้กับนักเรียนในครั้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Post Top Ad

Your Ad Spot