ข่าวประชาสัมพันธ์

Post Top Ad

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2563

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

 วันที่ 26 ธันวาคม 253 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ขึ้น เพื่อเป็นการพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองและคณะครู รวมทั้งได้รายงานกิจกรรมและแนวทางการพัฒนาโรงเรียน ให้ผู้ปกครองได้ทราบ ก่อนที่จะแยกย้ายพบครูที่ปรึกษา ทั้งนี้ภายในงานการประชุมผู้ปกครองนั้น ได้มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบไปด้วย การมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนเรียนดี - การมอบเกียรติบัตรห้องเรียนปลอด 0 ร. มส. มผ. ทางโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่าน ที่ได้มาเข้าร่วมการประชุมและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในครั้งนี้ เพื่อการพัฒนาโรงเรียนให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมีคุณภาพต่อไป 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Post Top Ad

Your Ad Spot