ข่าวประชาสัมพันธ์

Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online)

 นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม มอบหมายให้ครูผู้สอนทุกรายวิชา จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online) โดยสอนตามตารางสอนปกติ เนื่องจากการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดรุนแรง ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการเรียนการสอนโดยใช้ Application ต่าง ๆ เช่น Google meet, Zoom เป็นต้น และมีการติดต่อสื่อสารและมอบหมายภาระงานผ่าน Application Line และ Google Drive รวมทั้งในทุก ๆ วันจันทร์ของทุกสัปดาห์ คณะครูโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมจะมีการประชุมเพื่อสรุปปัญหาในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การเสนอแนะเพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Post Top Ad

Your Ad Spot