ข่าวประชาสัมพันธ์

Post Top Ad

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2564

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.3

วันที่ 13-14 มีนาคม 2564 นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมมอบหมายให้นายสุทิวัส ยิ้มเจริญ ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 คน เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 และท่านผู้อำนวยการนุตพล ธรรมลังกา ยังได้มาให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้ารับการทดสอบในครั้งนี้อีกด้วย ณ สนามสอบโรงเรียนผดุงปัญญา อำเภอเมือง จังหวัดตาก

 ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Post Top Ad

Your Ad Spot