ข่าวประชาสัมพันธ์

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

O4-แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา

 

04แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา• แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2564

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Your Ad Spot