ข่าวประชาสัมพันธ์

Post Top Ad

วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565

รับมอบน้ำดื่มยันฮี วิตามิน วอเตอร์

วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565 นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม พร้อมด้วยนายภาณุวัตร จันทร์แดง นายสุทิวัส ยิ้มเจริญ และนางธงชัย อันทรง เข้ารับมอบน้ำดื่มยันฮี วิตามิน วอเตอร์ จำนวน 100 โหล โหลละ 140 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,000 บาท โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ จำกัด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานของโรงเรียนและจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการนี้ โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมขอขอบคุณ บริษัท ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ จำกัด ที่ให้การสนับสนุนมา ณ โอกาสนี้ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Your Ad Spot