ข่าวประชาสัมพันธ์

Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ทำความสะอาดอาคารเรียนและพื้นที่บริเวณโรงเรียน

 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา โรงเรียนวังเจ้าวิททยาคม ได้ขอความอนุเคราะห์ รถน้ำดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ จากองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง เพื่อมาฉีดน้ำทำความสะอาดอาคารเรียนและพื้นที่บริเวณโรงเรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ที่จะถึงนี้ ทั้งนี้ทางโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมต้องขอขอบพระคุณนายสุชาติ โพธิราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง ที่ให้ความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Your Ad Spot