ข่าวประชาสัมพันธ์

Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม มอบหมายให้นายวิรุฬห์ คุ้มอารีย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม และนางสาวศิริพร อยู่ท้วม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก” ณ ห้องประชุมลูกหว้า โรงเรียนผดุงปัญญา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Your Ad Spot