ข่าวประชาสัมพันธ์

Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ขึ้น เพื่อเป็นการพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองและคณะครู รวมทั้งได้รายงานกิจกรรมและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้ทราบ ก่อนที่จะแยกย้ายพบครูที่ปรึกษา ทั้งนี้ภายในงานการประชุมผู้ปกครองยังได้มีการมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนอีกด้วย ทางโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่าน ที่ได้มาเข้าร่วมการประชุมและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในครั้งนี้ เพื่อการพัฒนาโรงเรียนให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมีคุณภาพต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Your Ad Spot