ข่าวประชาสัมพันธ์

Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563

การรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

วันที่ 12-15 มิถุนายน 2563 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ดำเนินการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม โดยโรงเรียนมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิ การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย และการจัดที่นั่งของผู้ปกครองและนักเรียนตามหลัก Social Distancing ซึ่งทางโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมขอขอบคุณผู้ปกครองและนักเรียนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
 
 


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Post Top Ad

Your Ad Spot