ข่าวประชาสัมพันธ์

Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ครั้งที่ 4/2564

 วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ครั้งที่ 4/2564 โดยมีนายสุชาติ โพธิราช ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมเข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ (Application Line) เพื่อพิจารณาการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง ในปีงบประมาณ 2565 และการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Your Ad Spot