ข่าวประชาสัมพันธ์

Post Top Ad

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2565

การรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2565

 วันที่ 2-3 เมษายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ดำเนินการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมวังหน้าโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม โดยโรงเรียนมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิ การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย และการจัดที่นั่งของผู้ปกครองและนักเรียนตามหลัก Social Distancing ซึ่งทางโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมขอขอบคุณผู้ปกครองและนักเรียนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Your Ad Spot