ข่าวประชาสัมพันธ์

Post Top Ad

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม มอบหมายให้นายสุทิวัส ยิ้มเจริญ นายจิรพนธ์ คำตุ้ย และนางสาวจินตนา แอฤทธิ์ เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เข้าใจนโยบายและแนวทางการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้ทบทวนเรื่อง การขอตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ การแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ การแต่งเครื่องแบบ พิธีเปิด-ปิดประชุมกอง ระเบียบแถว การเดินสวนสนาม ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตาก

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Your Ad Spot