ข่าวประชาสัมพันธ์

Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565

STEM Maker Innovation Project Workshop

เมื่อวันที่ 2-3 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม มอบหมายให้นายสราวุธ ชูหน้า และนายวงศธร แตงทอง เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมครู “STEM Maker Innovation Project Workshop” เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ สร้างโอกาสการเข้าถึงเครือข่ายแหล่งเรียนรู้แก่ครูเพื่อถ่ายทอดสู่นักเรียน ณ สถาบันพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม ไอเมค (iMake) ชั้น 4 โซน Learning Hub, MBK Center กรุงเทพมหานคร

 


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Your Ad Spot