ข่าวประชาสัมพันธ์

Post Top Ad

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

การนิเทศการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2565


เมื่อวันที่ 20-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม พร้อมด้วยนางสาวเมทินี หลักคำ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ ดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2565 และการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) โดยแบ่งการนิเทศเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เพื่อพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้เกิดคุณภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน ณ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Your Ad Spot