ข่าวประชาสัมพันธ์

Post Top Ad

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก เข้าตรวจราชการ ณ โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม

 

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก เข้าตรวจราชการ ณ โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม โดยได้พบปะ พูดคุย รวมทั้งเชิญชวนคณะครูและนักเรียนร่วมกันทำความดี (Doing good) ซึ่งเป็นแนวทางส่งเสริมให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์ และวางแผนการทำความดีอย่างเป็นระบบ ทั้งในรูปแบบของบุคคลหรือกลุ่ม เป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างนักเรียนกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี อีกทั้งได้เยี่ยมชมพื้นที่ที่จะดำเนินการโครงการเกษตรอัจฉริยะ (smart farm) โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Your Ad Spot