ข่าวประชาสัมพันธ์

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย

 วันที่ สิงหาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทองจัดโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนายสุชาติ โพธิราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง เป็นประธานในพิธีเปิด และนายภาณุวัตร จันทร์แดง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ต่อประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน ตระหนักถึงความสำคัญ คุณค่าของภูมิปัญญาไทยและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ค่านิยมไทย โดยได้มีการฝึกให้นักเรียนทำผลิตภัณฑ์อย่างง่ายๆ จากการจักสานใช้เองในครัวเรือนและสามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้ในอนาคต ณ หอประชุมวังหน้า โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Your Ad Spot