ข่าวประชาสัมพันธ์

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร 13 ตุลาคม 2565

        วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565 คณะครูโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาครัฐ เอกชน และประชาชนชาวอำเภอวังเจ้า ณ ตลาดเทศบาลวังเจ้า อำเภอวังเจ้า จังหวัดตากไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Your Ad Spot